บริการของ SUPREME INTERMODAL

ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร

Supreme Intermodal Co., Ltd.

เราพร้อมที่จะให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เราจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของลูกค้า จะถูกบริหารจัดการ ติดตาม รายงานผลและส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรทุกรูปแบบจบในที่เดียว

gallery/294067-p6ysc9-710

รับเดินพิธีการ ตรวจปล่อยพิธีการศุลกากร ขาเข้า-ออก ทางอากาศ เรือ

            เราบริการตรวจปล่อยสินค้า (Customs Clearance Service) ณ ท่า/ด่านศุลกากร เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าอื่นๆ เรามีความชำนาญ เรื่องพิธีการต่างๆ เช่น พีธีการ นำเข้าประเภท ยกเว้นอากร (Privileged) ได้แก่ BOI, EPZ, BOND, FTZ, PERSONAL EFFECT, ATA CARNET พิธีการขาออก ได้แก่ ชดเชยอากร, 19ทวิ, สุทธินำกลับ, Re-Export และอื่นๆ รวมถึง พิธีการที่ติดใบอนุญาติ (Import License) เรามีทีมงานที่ชำนาญงานและมีความรู้ประสบการณ์การเฉพาะทางพร้อมให้บริการเพื่อการตรวจปล่อยสินค้า รวดเร็วตามเวลานัดหมาย

gallery/door-containers-1088459_1920

การนำเข้า ส่งออก สินค้าทางเรือ

            เราเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าทางเรือ ถูกต้องตามกฏหมายที่กรมศุลกากรกำหนด โดยการนำเข้าสินค้านั้นมีระเบียบและกฏเกณฑ์ต่างๆมากมายและ ต้องติดต่อกับฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ และตามที่กฏหมายได้กำหนดใว้ ให้ครบถ้วน โดยทางเราซึ่งเป็นตัวแทนของคุณ จะจัดเตรียมในเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องใช้และพร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนำเข้าให้ดีที่สุด ถูกต้อง รวดเร็ว ทันใจ

            พิธีการนำเข้าสินค้าทางเรือมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง เราจะเริ่มต้นกับคุณให้ดีที่สุดและก็จะดูแลให้บริการคุณอย่างเต็มที่ โดยท่านสามารถสอบถาม ข้อมูลการนำเข้าสินค้าทางเรือได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด หรือ ถ้าท่านกำลังมองหาตัวแทนหรือว่าชิปปิ้งมืออาชีพที่ใว้ใจได้ ทำงานให้ท่านได้  โทร. 097-23456-44

การนำเข้า ส่งออก สินค้าทางอากาศ

            เราเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าทางอากาศ ถูกต้องตามกฏหมายที่กรมศุลกากรกำหนด โดยการนำเข้าสินค้านั้นมีระเบียบและกฏเกณฑ์ต่างๆมากมายและ ต้องติดต่อกับฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ และตามที่กฏหมายได้กำหนดใว้ ให้ครบถ้วน โดยทางเราซึ่งเป็นตัวแทนของคุณ จะจัดเตรียมในเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องใช้และพร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนำเข้าให้ดีที่สุด ถูกต้อง รวดเร็ว ทันใจ

            พิธีการนำเข้าสินค้าทางอากาศมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง เราจะเริ่มต้นกับคุณให้ดีที่สุดและก็จะดูแลให้บริการคุณอย่างเต็มที่ โดยท่านสามารถสอบถาม ข้อมูลการนำเข้าสินค้าทางอากาศได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด หรือ ถ้าท่านกำลังมองหาตัวแทนหรือว่าชิปปิ้งมืออาชีพที่ใว้ใจได้ โทร 097-23456-44

gallery/img6
gallery/256305-p4elfu-403

บริการด้านการจัดรถขนส่งสินค้าในประเทศ (Inland Transportation)

            บริษัทฯ ให้บริการในด้านการจัดรถขนส่งสินค้าให้ไปถึงที่หมายที่กำหนด โดยเน้นหลักด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าอันตราย ไม่ว่าไปยังต่างประเทศหรือในประเทศ บริษัทฯ มีเครือข่ายขนส่งที่มีประสบการณ์และชำนาญในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ สินค้าทั่วไป และสินค้าอันตราย ซึ่งจะเคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท

บริการด้านการบรรจุหีบห่อ (Packing Services)

            บริษัทฯ ให้บริการการบรรจุหีบห่อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร อะไหล่ เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งเพื่อประโยชน์ในการขนส่งและเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังจุดหมาย บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษา วางแผนงาน เพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าและตามมาตรฐานสากล

gallery/373994-pbchwy-372
gallery/oh1dua0

บริการด้านการอบรมสัมมนา ภายในองค์กร (In-House Training)

            บริษัทฯ ให้บริการการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมหลักสูตรกรมศุลกากร และหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออก มุ่งเน้นคุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง ควบคุมดูแลโดย วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และทีมงานมืออาชีพ

gallery/icon-3
gallery/icon-2
gallery/icon-1
gallery/icon-9
gallery/icon-10
gallery/icon-14