Service

บริการ Air & Ocean Freight Forwarding

  • Export & Import Custom Formalities
  • Arrangement of Overseas Air & Ocean & Rail
  •  Overseas Door to Door Delivery   
  • Intermediary Transport

            บริการขนส่งสินค้าทางอากาศไม่ว่าสินค้าจะชิ้นเล็ก หรือมีน้ำหนักมากผ่านเครือข่ายสายการบินมืออาชีพไปยัง Airport ปลายทางทั่วโลก...

gallery/slide1
  • เสนอบริการทั้ง เที่ยวบินตรง เที่ยวบินต่อ สู่ปลายทางทั่วโลก
  • สามารถรองรับความต้องการในการขนส่ง ไม่ว่าสินค้าจำนวนมาก หรือน้อย โดยใช้บริการกับสายการบินที่น่าเชื่อถือ
  • บริการจัดหาระวางเรือมีทั้ง LCL FCL CY

            ลักษณะเน่าเสียได้ง่าย สินค้าอันตราย ไปจนถึงขนส่งสินค้าปริมาณมาก โดยสามารถให้บริการได้ ทั้งในลักษณะขนส่งระหว่าง ท่าอากาศยานต่างๆในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศต่างๆที่สำคัญทั่วโลก และเนื่องจากมีการประสานงานเป็นอย่างดีกับ ผู้ขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการลูกค้าได้ในราคาที่เป็นที่ยอมรับ ในตลาดและสมเหตุสมผล

1. บริการขนส่งสินค้าทางแอร์ (AIR FREIGHT)

            ข้อควรระวังสำหรับลูกค้า เมื่อต้องการขนส่งด้วยวิธีนี้คือ เนื่องจากความรวดเร็วของการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลูกค้าควรจัด เตรียมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นในขั้นตอนของการนำสินค้าเข้าประเทศปลายทางให้เรียบร้อย ก่อนที่จะมีการขนสินค้าขึ้นที่ท่า อากาศยานต้นทาง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานปลายทาง

            น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวนค่าระวางการขนส่งนั้นจะยึดตามน้ำหนักใดที่มากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักตามปริมาตร (โดยคำนวณจากขนาดของสินค้า ซึ่งจะใช้กับสินค้าที่มีปริมาณมาก แต่น้ำหนักเบา กรุณาดูสูตรการคำนวณด้านล่าง)

สูตรการคำนวนหาปริมาตรเป็นหน่วยกิโลกรัม

gallery/สูตรคำนวณ

            บริการขนส่งทางทะเลที่เราเรียกว่าการบริการขนส่งสินค้าคอนเทรนเนอร์ที่ เหมาะกับสินค้าที่มีปริมาณมากและค่อนข้างหนัก เรามีบริการขนส่งออกเดินทางทุกสัปดาห์ทุกพอร์ตทั่วโลก

2. บริการขนส่งทางทะเล (OCEAN FREIGHT)

            เรามีสองบริการขนส่งทางทะเลที่แตกต่างกันดังนี้

       - LCL (Less than container load) บริการขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ หรือ LCL โดยมีเรือออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆทั่วโลก

       - FCL (Full container load) บริการขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้ Container ทั้ง 20 ฟุต และ 40 ฟุต โดยมีเรืออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆทั่วโลกและเรายังทำให้คุณสามารถ ติดตามสถานะการขนส่งสินค้าของคุณในตลอดระยะเวลาการขนส่ง

           เราสามารถขนส่งได้ในหลายประเภทตู้คอนเทรนเนอร์ 20’DC,40’DC,40’HC,Reefer container…. ราคาค่าขนส่งทางทะเลของเราจะขึ้นอยู่กับปริมาณลูกบาศก์ทั้งหมดของสินค้าที่บรรจุ (1 Tonne = 1 Cubic Meter)

gallery/antwerp-2019989_1920

          หากปริมาณของสินค้าของคุณคือระหว่างวัน 3 -15 CBM เรามักจะแนะนำให้ขนส่งในแบบ LCL เมื่อปริมาณของสินค้าที่มีกว่า 15 CBM, เรามักจะจัดส่งในแบบ FCL

วิธีการเลือกระหว่างการขนส่ง ระหว่าง LCL , FCL ?

ปริมาตรสินค้าที่สามารถโหลดได้ในแต่ละประเภทตู้คอนเทรนเนอร์ :

คอนเทรนเนอร์ 20’DC : 32 CBM

คอนเทรนเนอร์ 40’DC : 64 CBM

คอนเทรนเนอร์ 40’HQ : 71 CBM

gallery/1456

            บริการคลังสินค้าให้เช่าในราคาที่เป็นธรรมและพร้อมให้บริการให้ลูกค้าอย่างเต็มที่ตามความต้องการของลูกค้า

3. บริการจัดหาคลังสินค้าให้เช่า

gallery/original-1475591739447

            บริการรถขนส่งสินค้าภายในประเทศ รวมทั้ง จัดหาระวางรถและบริการรถขนส่งระหว่างประเทศ (CROSS BORDER)

4. บริการรถขนส่งสินค้าภายในประเทศ และ ขนส่งระหว่างประเทศ (CROSS BORDER)

            บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ ประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์  สามารถให้บริการได้ทั้ง รถบรรทุกสี่ล้อและหกล้อ, รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ และบริการรถขนส่งภายในประเทศ

gallery/line_p20190108_092648785

            บริการตรวจปล่อยสินค้าทั้งขาเข้า ขาออก ทางแอร์ ทางเรือ ทางรถ ท่าเรือคลองเตย สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง ลาดกระบัง ด่านมุกดาหาร ด่านหนองคาย ด่านปาดังเบซาร์ ด่านแม่สอด และอื่นๆ เป็นต้น

5. การบริการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance Service)

            บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรไทย โดยการดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจะต้องทำผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์ของทางกรมศุลกากร

            ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเอกสารที่ต้องใช้หลักๆในการดำเนินพิธีการศุลกากร คือ บัญชีราคาสินค้าและบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ

gallery/container-3857611_1920

บริการดำเนินการพิธีศุลกากร

            อย่างไรก็ตามการนำเข้า หรือส่งออกสินค้าบางประเภท อาจจำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์การนำเข้าหรือส่งออกมาก่อน การศึกษาข้อมูลของสินค้าและพิธีการทางศุลกากรก่อนดำเนินการขนส่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรและลดความเสี่ยงของการเกิดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่า ค่าเสียเวลา และค่ากักบริเวณสินค้า เมื่อสินค้าส่งถึงท่าปลายทางและเนื่องจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางศุลกากรนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ

"จึงขอแนะนำให้ลูกค้าปรึกษากับทางบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการขนส่งสินค้าออกจากประเทศต้นทาง"